JANN PASE’L PASE & MACHE NAP MACHE
(WALK THE WALK & TALK THE TALK)

..........................................................

..........................................................