Voligeurs (Veve for Swedish Youth), C-Print,
2014.

Verket är gjort i kollaboration med Dr. John Cussans (UK) för en utställning på IMT Gallery i London 2014 (foto Anna Drvnik). Verket kombinerar olika livserfarenheter, metoder och referenser i våra poetiskt-/konstnärliga, andliga och akademiska arbeten som transatlantisk kulturgeografi, musikalitet, ritualism i bio- och necropolitikalitet. En urladdning. Verket är del av en kollaborativ serie pågående konstevent som kalibrerar geopolitiska spänningar genom extatisk rituell performativitet. Verket uppstod som en reaktion på den tiltagande neo-fascistiska, konservativa, rasismen och kultursynen, höger som vänster i det revolutinära ljuset av en ny eras födelse. 


.................................................................

Bilden är del av ett foto collage/sekvens som återger en rituell uppteckning av ett gemensamt kanaliserat diagram/koreogram, utritat i amfetamin och Johnsson Baby Chalk på svart gummidansmatta i en militärbunker vid Odenplan i Stockholm, med påföljande andebesättning och dans till låten "Interzone"  av Warzav (to become Joy Devision ). Låten Interzone är en tolkning av William S Burroughs liminala concept "interzone" utbroderat genom dennes verk, liv och leverne. Låten Interzone bygger musikaliskt på Amerikanska Soulartisten Noland Porters Nothern Soul klassiker "Keep on Keeping On" och är producerad av Northern Soul veteranen Tony Wilson (Factory Records). Under inspelningen av låten blir bandets sångare Ian Curtis till allas förvåning besatt av James Brown, på Tony Wilsons uppmaning. Bandets relation till förfädersdyrkan, besättning och namnet Warsaw återspeglas i låten Warzaws text, och senare i intevjuer om fascistiska referenser kanaliserade geniom bandets skapande.

Peyre & Cussans är båda präglade av Northern Soul, post punk, Haiti, Vodou, kulturarv och det som kan kallas det transatlantiska revolutionärt omedvetande (med mera). 

Voltigeur/Voltige/Voulters är den konsthistoriska/arkeologiska benämningen på rituellt akrobatiska dansare ofta återgivna i hällbilder/ristningar, samt en militär benämning för atletiska kavallerister. Verkets titel är en också en referens till våra gemensamma erfarenheter och arbete med andebesättning inom Haitisk Vodou som på Kreyol beskrivs i termer av ryttare, häst och ritt.

https://johncussans.com/

https://www.youtube.com/watch?v=oEFcxA-dV5w
https://www.youtube.com/watch?v=IBE-hdg9a-o

https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_(album)
https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_(song)
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_soul
https://en.wikipedia.org/wiki/Equestrian_vaulting
https://en.wikipedia.org/wiki/Veve


Interzone Lyrics:

[Verse 1]
I walked through the city limits
Attracted by some force within it
Around a corner where a prophet lay
A wire fence where the children played

[Chorus]
And I was looking for a friend of mine
Yeah, looking for a friend of mine

[Verse 2]
The cars screeched hear the sound on dust
Metallic blue turned red with rust
Stood apart all forgotten youth
Turned on to a knife edged view

[Chorus]
And I was looking for a friend of mine
Yeah, looking for a friend of mine

[Break]
Down the dark streets, the houses looked the same
And I walked round and round
Nail me to a train
Had to get away
Trying to find a way to get out!

[Verse 3]
Four twelve windows, ten in a row
The lights shine - an unearthly glow
No place to stop, no place to go
I guess they died some time ago

[Chorus]
And I was looking for some friends of mine
(And I had no time to waste)
Yeah, looking for some friends of mine

Keep On Keeping On lyrics:

Pick out your beret
Your  baby's been out [?]
Work  got you hurting
People dying on the ground

You gotta keep on keeping on
No  matter how hard it is
You  gotta keep on keeping on
No matter how rough it gets
You  gotta keep on keeping on
Not matter how hard it is
You gotta keep on keeping on
No matter how rough it gets

Hey 
Keep on
Hey
Keep on

Keep on people, oh
Keep on
I say now oh, oh, it's a new day
Keep on
Keep strong

When the going gets kinda rough yeah
Oh get on up good stuff
Don't let it get you down
I say now get on up and smile a while
You gotta keep on keeping on
You gotta keep on keeping on
You gotta keep on keeping on

Keep on baby
Whoa whoa whoa
Keep on
Whoa whoa
It's a new day
Hold your head up high

You gotta keep on keeping on
You gotta keep on keeping on
No matter how hard it is
You gotta keep on keeping on
No matter how rough it is
You gotta keep on keep on keep on
You gotta keep on keep on keep on
info

news
cv

contact